TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

elleri ýuwmak

Arassa eller — sagdynlygyň baş şerti

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi ýokanç keselleriň öňüni almakda uly ähmiýete eýedir. Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak üçin her bir adam, ylaýta-da, çagalar arassaçylyk düzgünlerbedeini...