TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

elektron söwda

ABŞ-nyň ösüş agentligi (Usaid) Daşkentde zenanlaryň Sammitini geçirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) “Zenanlar söwdada: Merkezi Aziýada aýallar üçin kynçylyklar we mümkinçilikler. Iň oňat tejribeler” atly ikinji sebitleýin zenanlar sammitini 2022-nji ýylyň 21-nji...

Sarp edilen elektrik energiýasy üçin töleg tölemek

Baş Redaktor
“Döwletenergogözegçilik” kärhanasynyň portaly – kärhananyň ähli işlerini ýola goýup bilýän gurallaryň biri. Şahsy otaga hasaba durmak üçin iberen sargydyňdan soňra 1 iş günüň dowamynda elektron...

COVID-19: amerikaly milliarderleriň baýlygy artdy

Ata Watan Eserleri
Koronawirus (COVID-19) ýokanjynyň dowam edýän döwründe ABŞ-nyň milliarderleri öz baýlyklaryna has-da artdyrdylar. ABŞ-nyň “Americans for Tax Fairness” guramasynyň maglumat bermegine görä, epidemiýa döwründen başlap, dekabr...

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...

Nagt däl töleg etmek maslahat berilýär

“Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde ýerleşdirilen bildirişde Türkmenistanda tölegleriň häzirki zaman hyzmatlaryndan, ýagny, internet banky, elektron söwda, galtaşyksyz töleg ýaly hyzmatlardan peýdalanmak maslahat berildi. Bu ugurda Türkmenistanda...