TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

elektron kitaphanalar

5 million gorly kitaphana sanlylaşdyrylýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Sanly ulgam» syýasaty barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hem bu ugurda degişli işler amala...