Tag : Elektron enjamlaryny satmak

BIZNES

Şwesiýada elektronika isleg ýokarlandy

Ata Watan Eserleri
Şwesiýanyň käbir elektronika hyzmatlary gulluklarynyň habar bermegine görä, ýurtda kompýuter we onuň kömekçi enjamlarynyň söwdasy ýokarlandy. Ol hem koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy bilen baglanyşyklydyr. Adamlaryň öýden...