TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

elektroenergetika

Hemişelik Bitaraplyk elektrik energetikasy pudagynyň daýanjydyr

Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň her bir güni, her bir ýyly türkmen halky üçin ýatdan çykmajak, ykbal çözüji ajaýyp wakalara, tutumly işlere, beýik başlangyçlara beslenip,...

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...