TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

elektrik geçirijisi hem-de demirýol taslamalary babatda pikir alşandygy mälim edildi.

TOPH gaz geçirijisi taslamasy Owganystanda täzeden başlaýar

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanda iş sapary bilen...