TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ekzamenler haçan

Magistr 2021:Ýokary bilimliler üçin maksatnamalar

Baş Redaktor
Ýokary bilime eýe bolan talyplaryň bir topary özleriniň bilimlerini magistr maksatnamasyna gatnaşyp artdyrmagy arzuw edýärler. Şu ýyl ýurdumyzda birnäçe ýokary okuw mekdeplerinde magist maksatnamasy talyplara...

Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär?

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi ertir başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty  esasan hem...

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi: Talyp:2021

Ata Watan Eserleri
«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI DERÝAÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Gämi sürüjilik. 2. Jemgyýetçilik iýmitiniň...

Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi: Talyp: 2021

vepa
LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we...

Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi: Talyp: 2021

vepa
DAŞOGUZ WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:  Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we...

Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi: Talyp:2021

Ata Watan Eserleri
«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Gämi sürüjilik. 2. Gämi gurluşygy....

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär okuw mekdebi: Talyp: 2021

vepa
  «TÜRKMENARAGATNAŞYK» AGENTLIGINIŇ POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:  Logistikada operasion işi. Kompýuter torlary. Ulaglarda gatnawlary...

“Türkmennebit” döwlet konserniniň balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi: Talyp:2021

vepa
“TÜRKMENNEBIT” DÖWLET KONSERNINIŇ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:  Senagat we raýat jaý gurluşygy. Ykdysadyýet...

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi: Talyp:2021

Ata Watan Eserleri
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:  1. Myhmanhana hyzmatlary. 2. Syýahatçylyk hyzmatlary. 3. Ykdysadyýet...

Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi: Talyp:2021

Ata Watan Eserleri
MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy. 2. Maliýe we karz....