TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ekologiýa howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak

Suwuň bioserişdeleri goralar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetinde ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň biri...