TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ejeme

Ejeme

vepa
Kelemä öwürip gudratly adyň, Mähriňe ýugrulan söýgiňde ösdüm. Sen täksiň — durmuşda lebzine sadyk, Hem ähli ynsandan kämildir keşbiň....

Ejeme

vepa
Tebigata gyşyň demi ýaýrady, Ýodalarda buzlar döndi düşege. Mähribanym, ýene senden jaň geldi: “Balam, sowuk. Ýyljak geýin, üşeme!”...