Tag : Ejeme

JEMGYÝET

Ejeme

vepa
Kelemä öwürip gudratly adyň, Mähriňe ýugrulan söýgiňde ösdüm. Sen täksiň — durmuşda lebzine sadyk, Hem ähli ynsandan kämildir keşbiň. Ykbalyň goş basan agramlaryny Kiçijek göwnüňde...
JEMGYÝET

Ejeme

vepa
Tebigata gyşyň demi ýaýrady, Ýodalarda buzlar döndi düşege. Mähribanym, ýene senden jaň geldi: “Balam, sowuk. Ýyljak geýin, üşeme!”   Ýok, eje jan, tenim sowuk duýanok,...