TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ECO-93 benzini

ECO-93 benzininiň eksporty artdyrylar

Dünýäde ilkinji bolup, Türkmenistanda öndürilýän ECO-93 benziniň eksport möçberini artdyrmak we bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygyň gerimini giňetlmek göz öňünde tutulýar. Bu barada...

Rönesans : Türkmenistanda birnäçe taslamalary amala aşyrdyk

vepa
Şugün paýtagtymyzda “Türkmenistanyň Nebiti we Gazy - 2019” atly 24-nji halkara maslahaty mynasybetli sergi geçirildi. Biz hem şol sergä gatnaşyp birnäçe kompaniýanyň wekili bilen söhbetdeşlik...