TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

E

Almanyň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir...

Deriniň gözelligi üçin maslahatlar

Ata Watan Eserleri
Aýal bolsun, erkek bolsun tapawudy ýok, her bir adamda kemsiz, tekiz we sagdyn derisiniň bolmagyny isleýär. Deriniň gözelligini üpjün etmek üçin köp usul bar. Düwürtiksiz,...

Garpyz – witaminlere baý

Ata Watan Eserleri
Öz möwsüminde we wagtly-wagtynda iýilýän miwelerdir gök önümler ynsan saglygyny goramakda örän wajyp bolup durýar. Tomsuna ýetişýän bakja ekinleri hem bedenimizi bu pasylda zerur bolan...