TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dynç alyş seýilgähi

Täze çagalar dynç alyş seýilgähi gurlar

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da...