TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Duz we suw

Duz we suw

Gadym döwürde Hindistanda bir garryja ussa şägirdi bilen bile ýaşapdyr. Okuwçysynyň hemişe zeýrenip ýörmegi gojanyň ýüregine düşüpdir. Ahyry bir gün ony duz almana iberipdir. Durmuşyndaky...