Tag : dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň «Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizildi.

JEMGYÝET

HOŞ HABAR! Türkmen dutary ÝUNESKO-nyň sanawynda

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasy bolan ÝUNESKO tarapyndan dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň «Adamzadyň maddy däl...