TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dutar ýasamak senetçiligini

Türkmen milli dutaryna bagyşlanan dabaraly maslahat geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz...