TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

durmuş-ykdysady ösüşi

Garaşsyzlyk baýramy: döwlet sylaglary gowşuryldy

Baş Redaktor
Paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine uly goşant goşan milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän raýatlarymyzyň köp sanlysyna döwlet sylaglaryny...