TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dürli harytlaryň satyn alynmagy babatdaky bäsleşikleri

Bäsleşikler we tenderler barada…

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty hökmünde hormatly okyjylarymyz üçin saýtymyzda ýurdumyzda yglan edilýän gurluşyklar, dürli harytlaryň satyn alynmagy babatdaky bäsleşikleri, ýagny tenderleri yzygiderli saýtymyza ýerleşdirýändigimizi...