TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Durdyýewa Ýazjemal S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby

Ýaş soganyň ähmiýeti we peýdalary

Ýaş sogan, Uzak Gündogarda döräp, Hytaýda we Ýaponiýada asyrlar boýy ösdürilip gelinýän ekinleriň biridir. Bu gök önüm sowuklamany bejermek, gözüňi gowulaşdyrmak, we dürli keselleriň öňüni...