TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dür

Meşhur multfilmleri tölegsiz tomaşa etmek hyzmaty

«Soýuzmultfilm» studiýasy körpeler üçin birnäçe multfilmleri döredipdi. Olar studiýanyň altyn gaznasynda saklanylýar. «Dur, bakaly», «Oglanjyk we Karlson» ýaly multfilmler hemmeleriň ýadynda bolsa gerek. Indi, döredilenine...

«Dur, bakaly!» gaýdyp gelýär

Çagalygymyzyň iň söýgüli multfilmleriniň biri bolan «Dur, bakaly!» multfilmi täze bölümleri bilen ýene «mawy ekranlara» çykyp biler. Köp sanly islegleri nazarda tutup, Russiýanyň «Soýuzmultfilm» birleşigi...

Keşdeler barada gyzykly maglumatlar

Keşdeler diňe bir öňki döwürlerleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem ene-mamalarymyzyň we işine ökde hünärmenleriň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýändir. Ýüň, ýüpek, altyn,...