TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýänyň iň abraýly baýraklarynyň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň ýeňijileri yzygiderli yglan edilýär. Lukmançylyk

Nobel hepdeligi: parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri belli boldy

Ata Watan Eserleri
Dünýänyň iň abraýly baýraklarynyň biri hasaplanýan Nobel baýragynyň ýeňijileri yzygiderli yglan edilýär. Lukmançylyk, fizika, himiýa we edebiýat baýragynyň ýeňijilerinden soňra parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň ýeňijileri...