TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýäniň täsin ulitkalary

Dünýäniň täsin ulitkalary

Bu täsin ulitka köp sanly reňklerden ybarat bolup bulara başgaça polimitler diýilär. Polimitleriň birnäçe görnüşi bar, şolardan iň meşhury polimita, pikta ýaly görnüşleridir.Gabygynyň reňki şeýle...