Tag : Dünýäniň hemme ýerinde çalt depginde ýaýran koronawirusyň “omikron” görnüşi barada Daniýadan haýran galdyryjy maglumat berildi.

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Omikron” bilen pandemiýa tamamlanar

Dünýäniň hemme ýerinde çalt depginde ýaýran koronawirusyň “omikron” görnüşi barada Daniýadan haýran galdyryjy maglumat berildi. “Omikronyň” pandemiýanyň soňuny getirendigi we adamlaryň 2 aýyň içinde adaty...