TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýäde ýaşamaga oňaýly bolan şäherler

Dünýäde ýaşamaga oňaýly bolan şäherleriň sanawy anyklandy

“Economist Intelligence Unit”-yň ýaňy-ýakynda geçiren barlaglarynyň netijeleri jemlendi. Gelnen netijelere görä, dünýäde ýaşamak üçin iň oňaýly şäher Täze Zelandiýanyň Oukland şäheridir. Bu barlaga dünýäniň 140...