TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dün­ýä­de ön­dü­ril­ýän şe­ke­riň 30 gö­te­ri­mi şu­gun­dyr­dan alyn­ýar. Ol di­ňe bir şe­ker al­mak üçin däl

Şugundyryň kesel bejerijilik häsiýetleri

Ata Watan Eserleri
Dün­ýä­de ön­dü­ril­ýän şe­ke­riň 30 gö­te­ri­mi şu­gun­dyr­dan alyn­ýar. Ol di­ňe bir şe­ker al­mak üçin däl, iý­mit hök­mün­de hem giň­den ula­nyl­ýar. De­mir, ka­liý, mag­niý, C we B...