TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy göreşiň güýçlendirilýän döwründe bu ýokanja garşy sanjym etmek işleri güýçlendirilýär. Häzirki wagtda dünýäde sanjym edilenleriň sany 4 milliarddan geçdi.

Sanjym habarlary: ilatyň 60 göterimini sanjym etmeli

Dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy göreşiň güýçlendirilýän döwründe bu ýokanja garşy sanjym etmek işleri güýçlendirilýär. Häzirki wagtda dünýäde sanjym edilenleriň sany 4 milliarddan geçdi. BSGG: ILATYŇ...