TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýäde ilkinji gezek: keýiklerde koronowirus anyklanyldy

Dünýäde ilkinji gezek: keýiklerde koronowirus anyklanyldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ogaýo ştatyndaky keýiklerde koronowirus pandemiýasy ýüze çykaryldy. Munuň özi dünýäde ilkinji gezek gabat gelnen ýagdaýdyr. Keýiklerdäki kesel ýurduň Oba hojalyk ministrliginiň ýanyndaky...