TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýäde ilkinji gazet  haçan döräpdir?

Dünýäde ilkinji gazet  haçan döräpdir?

Ata Watan Eserleri
Dünýäde ilkinji gazetiň haçan dörändigi barada anyk maglumat bolmasa-da, Müsürde biri tarapyndan ýazylypdyr diýip çaklanýar. 3400 ýyl mundan öň ýazylyp, Nil derýasynyň kenaryndan tapylypdyr.  Müsürliler...