TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýäde ilkinji gaýçy haçan ulanylyp başlapdyr?

Dünýäde ilkinji gaýçy haçan ulanylyp başlapdyr?

Dünýäde ilkinji gaýçy miladydan öň 1000nji ýyllarda birnäçe ýerlerde ulanylandygy baradaky maglumatlar arheologlar tarapyndan  anyklanypdyr. Emma soňky maglumatlara görä miladydan öň 1500-nji ýylda Müsürde ulanylandygy...