TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýäde Ilkinji filmiň döremegi

Dünýäde Ilkinji filmiň döremegi

Dünýäde ilkinji film 1895-nji ýylda Lumiere doganlar tarpyndan  taýýarlanypdyr.Şu wakadan soňra, film  döretmeklik hasam kämilleşip ugraýar.  Tehnologiýanyň ösmegi bilen, häzirki wagtda film döretmeklik ösüp, has...