TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýädäki iň uly meduza

Dünýädäki iň uly meduza

Meduza deňizleriň we ummanlaryň ýaşaýjylary bolup, kenarlara seýrek gelýär, akymlaryň buýrugy bilen ýüzýär we 20 metrden köp bolmadyk çuňluklarda  ýa-da  köplenç suwuň ýakyn gatlagynda gezýär,...