Tag : «Dünýä hatyrasy» Sanawy

MEDENIÝET

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

ÝUNESKO özüniň «Dünýä hatyrasy» maksatnamasyna 64 dokumental ýygyndynyň goşulandygyny yglan etdi. Sanawda Türkmenistan tarapyndan hödürlenen Magtymguly Pyragynyň golýazmalar ýygyndysy hem bar. Beýik türkmen şahyry Magtymguly...