Tag : Dünýä habarlary: gysga setirlerde

DÜNÝÄ

Dünýä habarlary: gysga setirlerde

James Webb ýola düşdi James Webb adam däl, ol dünýäniň iň güýçli teleskopy. Bu teleskopuň kömegi bilen NASA-nyň birçak ýitip giden ýyldyzlaryň şuglasyny görmäge çalyşjakdygy...