TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýä boýunça iň uly gämi

Dünýä boýunça iň uly gämi

Dünýäde iň uly zatlar hakynda bilinmeýän maglumatlar köpdür. Şol sebäpli hem halk köpçüligine iň uly gämi hakda maglumat bermek isledik. Uzak wagtyň dowamynda adamlaryň syýahat...