TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dünýä belli habarlar

Foto Habar :Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy

Baş Redaktor
Ata Watanymyz Türkmenistanyň  taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär. “Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany” şygary bilen geçýän şu ýylda bu giň gerimli hem-de şatlykly baýramçylyk biziň...

“Google” doglan gününi gutlaýar

Baş Redaktor
Haýsyda bolsa bir zat barada maglumat almak islesek “Google näme diýýär?” diýýäris we  dessine “Google daýza” ýa-da “Google kaka” soraýarys!  “Gözleg etmek” manysynda “Googlemek” sözi...