Tag : Dubaýyň hökümeti dünýäde ilkinji bolup kagyz resminama dolanyşygyndan ýüz öwürdi. Şäher häkimligi sanly tehnologiýalara doly geçmek kararyna geldi.

DÜNÝÄ

Dubaýyň hökümeti kagyz resminamalaryndan ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri
Dubaýyň hökümeti dünýäde ilkinji bolup kagyz resminama dolanyşygyndan ýüz öwürdi. Şäher häkimligi sanly tehnologiýalara doly geçmek kararyna geldi. Muny Emirligiň şazadasy, Dubaýyň ýerine ýetiriji geňeşiniň...