TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dr.Dowran Orazgylyjow

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor
Türkiýe bilen Türkmenistan arasyndaky gatnaşyklarda täjirçiligiň orny hem örän ýokarydyr. Soňky döwürlerde Türkiýede hem Türkmenistan raýatlary tarapyndan esaslandyrylan kompaniýalaryň sany barha artýar. Öň habar berişimiz...

Nýu-Ýork Konwensiýasy : Halkara Arbitraž

Baş Redaktor
Ýakynda daşary ýurt göni maýa goýumlaryň ýurduň çägine çekilmegi ulgamynda örän möhüm kabul edilýän Konwensiýalaryň iň esasylarynyň biri bolan «Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek...

Teswirler : Hünärmenler Siziň üçin Teswirleýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň  Teswirler sahypasy dürli ugurlardaky hünärmenleriň teswirlerini Size ýetirmäge dowam edýär. Bu sahypamyzy yzarlamak bilen saýtymyza ýerleşdirilýän gündelik habarlardan daşgary ...

Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýetiniň beýik maksatlary

vepa
Golaýda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýeti döredildi. Bu jemgyýetiň döredilmeginiň maksady Türkiýe Respublikasyndaky türkmenistanlylaryň arasyndaky jebisligi hem-de raýdaşlygy has-da berkitmekden ybaratdyr....