Tag : döwrüň iň köp söýülýan tagamy pizza taýýarlanýar.

TEHNOLOGIÝA

45 sekuntda bir pizza taýýarlaýar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “SpaceX” kompaniýasynyň ozalky 3 sany inženeri robotlaşdyrylan restoran dörediler we ol ýerde gysga wagtda adam güýjünden peýdalanylman, döwrüň iň köp söýülýan tagamy pizza taýýarlanýar....