TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwrebap we elýeterli taksi hyzmatlary

Döwrebap we elýeterli taksi hyzmatlary

                  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň durmuşa geçirýän irginsiz zähmeti netijesinde ýurdumyzyň birnäçe edaradyr-kärhanalary halkara derejesindäki abraýa...