TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

döwrebap tehnologiýalar

«Aýly ýaz» gaplamalaryň görnüşlerini köpeldýär

Ata Watan Eserleri
Daşoguz şäherindäki «Aýly ýaz» hojalyk jemgyýeti gök önüm we miwe gaplamalarynyň görnüşlerine 24-e ýetirdi. Bu barada «Rysgal» gazeti habar berýär. «Diňe tebigy önüm» şygaryny öňe...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:«Açyk gapylar» güni

Ata Watan Eserleri
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň okuwa höwesli ýaşlaryny 2020-nji ýylyň 1-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar «Açyk gapylar» gününde...

Sanly Ykdysadyýet: Durmuş-Ykdysady Ähmiýeti

Dünýä tejribesinden hem belli bolşy ýaly Iş bilen üpjünçilik – önümçilik – sarp ediş üçburçlygynda uly täsirni ýetirýän Sanly ykdysadyýet indi ähli döwletlerde diýen ýaly...