TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

döwrebap şäherçede gurulmaly 200 orunlyk medeniýet öýüniň binasynyň gurluşygy üçin potratçylary saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşik: döwrebap şäherçede medeniýet öýüni gurmak

Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda täze, döwrebap şäherçäni gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda, etrapda gurulýan täze, döwrebap şäherçede gurulmaly 200 orunlyk medeniýet...