TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwletnazarowa Hatyja

Türkmen-Hytaý hoşniýetli diplomatik gatnaşyklary

Diplomatiýa ýurduň daşary syýasatynyň bütindünýäde ygtybarly ösdürmekde esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Bitarap Türkmenistan döwletimiz häzirki wagtda dünýä döwletleri bilen dürli ugurlarda hoşniýetli diplomatik gatnaşyklary...

Hoşallyk maslahaty

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda 2018-nji ýylda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde agyr atletika...

BMG – Türkmenistan: dostlukly gatnaşyklar

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, döwletleriň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy halkara hukugynyň çeşmeleriniň umumy görnüşine degişli bolup durýan halkara şertnamalar bilen bir hatarda, şol döwletiň milli hukuk namalarynda hem...