TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwletmyrat Tejenow

Algebranyň «atasy» – al-Horezmi 

Dünýä ylmynyň ösüşine saldamly goşantlar goşan, Merkezi Aziýada ýaşap geçen alymlaryň biri-de Muhammet al-Horezmidir. Ol Gündogaryň iň ajaýyp, iň beýik alymlarynyň biri saýylmak bilen, takyk...

Dünýäniň täsin kitaphanalary

Ata Watan Eserleri
Liýuan kitaphanasy (Hytaý Halk Respublikasy) Bu kitaphana Pekiniň daşyndaky kiçiräk bir obada, kölüň üstünde ýerleşýär. Bir gatdan ybarat bolan kitaphana binasynyň daşy dolulygyna diýen ýaly...