TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwletde ýaşlaryň orny

Döwletde ýaşlaryň orny

Türkmenistanda ýaş raýatlaryň ösüşine, bilim, hünär derejesine, iş we durmuş üpjünçiligine, sosial goraglylygyna we geljegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurtda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa...