TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

döwlet komoitetine

Awtomatik suw ölçeýjiler oturdylar

Ata Watan Eserleri
Murgap derýasynyň suwunyň mukdary mindan beýläk awtomatik ýagdaýda ölçeniler. Munuň üçin Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komoitetine ýokary tehnologiýaly enjamlaryň toplumy gowşuryldy. Awtomatiki suw ölçeýji...