TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

döwlet hem halkara derejesindäki bäsleşikleriň birnäçe gezek ýeňijisi

Atabaý Çarygulyýew: aýdymly ykbalyň kyssasy

Ata Watan Eserleri
Milli sungatymyzyň Hakdan berlen zehinleri sanardan kän.Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi, döwlet hem halkara derejesindäki bäsleşikleriň birnäçe gezek...