TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwlet haryt-çig mal biržasy

Birža täzelikleri: 33 million dollarlyk geleşik

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 59-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we Kiprden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan...

2020-nji ýylda 283 birža söwdalary amala aşyryldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylarynyň  gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda geçen...

Birža täzelikleri: ýangyç-energetika we dokma önümlerine uly isleg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Hytaýyň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar...

Birža täzelikleri: ýangyç önümlerine hyrydar köpelýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 35-si baglaşyldy. Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar...

Birža täzelikleri: 158 geleşik baglaşyldy

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 158-si baglaşyldy. Şweýsariýadan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Maltadan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler...

Ykdysady ösüş: jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy

2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri mälim edildi. Hasabat döwründe ykdysadyýetde durnukly ösüş gazanyldy. Bu döwürde jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy. Şu ýylyň 9...

Ýurtda öndürip boljak harytlar import edilmez

Baş Redaktor
Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça şu ýylyň 8 aýynda söwda dolanyşygynyömöçberi gçen ýylyňdegişli döwrüne garanyňda, 17,13 göterime barabar boldy. Önüm öndürmegiň meýilnamasy 123,1...