Tag : döwlet derejeli maslahatlaryň hem 59-sy geçirildi.

JEMGYÝET

Türkmenistanda bahasy 36 milliard dollara golaý desgalar gurulýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tamamlanyp barýan ýylda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasyndaky jemleýji bilelikdäki mejlisini geçirdi. Oňa Aşgabat şäheriniň we...