TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dostluk

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýeňiş güni mynasybetli Gutlagy

Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş güni adamzadyň parahatçylyk...

Nowruz geldi ilime. . .

Guşlaryň saýramagy, tebigatyň täzelenişi we gök dona pürenmegi, bu elbetde bahar paslynyň sazlaşykly hereketlerini aňladýar. Gyşyň sowuk howasy bilen hoşlaşyp, gözel tebigatymyz indi janlanyşyň, gözelligiň...

Ýylyň parlak ýyldyzy-2021 :Begenç Çaryýew bilen söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Türkmen estradasynda özboluşly däp emele geldi. Ol hem ýylyň dowamynda öz zehini bilen halkyň söýgüsini gazanan ýaş estrada aýdymçylarymyz «Ýylyň parlak ýyldyzy» diýlip yglan edilýär....

Iňlis nakyllary Türkmen dilinde : Makul Sözlük

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa Makul Sözlügiň döredijilik topary ata-babalarymyz tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda döredilen  türkmen nakyllarynyň 500 sanysyny iňlis diline terjime edip, Size ýetiripdi. Siz bu nakyllary...

Merkezi Aziýanyň Prezidentleri dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekerler

2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenbaşy şäherinde Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy boldy, duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti, Türkmenistanyň Prezidenti...

Dostluk

Yzmyhşir  ýurdunyň adalatly, dana, ylymly-bilimli patyşasy bar eken. Ol şanyň hem üç sany janyndan eý görýän dosty bar eken. Olar hem edil patyşanyň özi ýaly...

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary Izmirde tanyşdyryldy

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu dabara iki doganlyk döwletiň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň has-da pugtalanýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi....

Hazar’da kaçak avcılığa karşı mücadele

vepa
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan ülkeler arasında Hazar’daki biyolojik kaynaklarının yasadışı kullanılmasına (kaçak avcılık) karşı mücadeleyi öngören protokolün taslağı ele alındı....

Türkmen Lider ile Ermenistan Başbakanı telefonda görüştü

vepa
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Birbirlerini sıcak bir şekilde karşılayan Türkmen lideri ve Ermeni...

Türkmen metbugatynda-11.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmen – Eýran gatnaşyklary: dostluk, doganlyk, ygtybarly hyzmatdaşlyk», Seýed Mohammed Ahmadi, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly...