TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dostluk ýatagy

Baýden: Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň ylalaşygyny goldaýarys

ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe 28-nji maýda bellenilýän Respublika güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Bu barada Azerbaýjanyň resmi internet saýtynda bellenilip...

“SOCAR”: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Azerbaýjan Respublikasynyň “SOCAR” döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy  Rownag Abdullaýew ýurdumyzdaky nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşdy. Ol öz çykyşynda Türkmenistan...

Azerbaýjanyň Mejlisi “Dostluk” ýatagy baradaky ähtnamany tassyklady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda “Dostluk” uglewodorod ýatagynyň özleşdirilmegi babatda gol çekilen özara düşünişmek baradaky ähtnama dünýä jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Azerbaýjanyň...

Türk Geňeşi türkmen-azerbaýjan ylalaşygyna ýokary baha berdi

Türk Geňeşi Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda gol çekilen özara...

Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda “Dostluk” gazandy

Hazardaky iri «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini özleşdirmek boýunça Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gol çekilen ylalaşyk türk we azerbaýjan metbugatynda giňden orun aldy. 20-nji ýanwar Türkmenistan...

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler iki ýurduň we...

Türkmenistan bilen Azerbaýjan Hazarda bilelikde energiýa serişdelerini çykarar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliyewiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu möhüm...