TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany

Türkmenistanyň ynsanperwer kömegi Astrahana eltildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna iberen ynsanperwerlik ýüki eltildi. Bu barada Astrahanyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistandan iberilen...

Türkmenistan Russiýa ynsanperwer ýüküni ugratdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugynyň esasynda özara hormat goýmak we özara kömek bermek ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistan dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde Russiýa...